• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin wypożyczalni leżaków na terenie basenów zewnętrznych Pływalni Rawszczyzna

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA LEŻAKÓW
NA TERENIE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH
PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA” w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

§1
Właścicielem wypożyczonego sprzętu, jak również zarządcą wypożyczalni jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11.

§2
1. Poprzez wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne jego wykorzystanie. Umowa kończy się wraz z przyjęciem sprzętu z powrotem do wypożyczalni.
2. Każdy wypożyczający poprzez wypożyczenie sprzętu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§3
1. Sprzęt rekreacyjny jest dostępny przy budynku kasy w dniach i godzinach funkcjonowania basenów zewnętrznych Pływalni Rawszczyzna.
2. Osoba chcąca wypożyczyć sprzęt płaci z góry w kasie obiektu kwotę zgodną z cennikiem w za wypożyczenie 1 szt. leżaka.
3. Dowodem zapłaty za wypożyczony sprzęt jest potwierdzenie zapłaty w kasie.
4. Wypożyczający zgłasza się do pracownika ochrony z dowodem zapłaty celem odbioru wypożyczonego leżaka.
5. Uznaje się, że wypożyczony sprzęt został wydany sprawny i bez uszkodzeń, jeżeli osoba wypożyczająca w momencie jego odbioru nie wniesie zastrzeżeń co do jego stanu.
6. W przypadku wniesienia zastrzeżeń pracownik wydający sprzęt winien jest wydać inny egzemplarz lub w przypadku braku takiej możliwości odnotować zastrzeżenie na „dowodzie wypożyczenia”. Notatka ta powinna być czytelnie podpisana.

§4
1. Wypożyczony sprzęt powinien zostać zwrócony do wypożyczalni do godziny 1900.
2. Zwrot sprzętu następuje w miejscu, w którym został odebrany.
3. Wypożyczający oddaje sprzęt pracownikowi ochrony odpowiedzialnemu za wydanie i odbiór sprzętu.
4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika uszkodzenia zwracanego sprzętu, wypożyczający ponosi koszt leżaka.

§5
1. Za wypożyczony sprzęt odpowiada materialnie Wypożyczający.
2. Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt nie może być większa niż wartość odtworzeniowa całkowicie uszkodzonego bądź zagubionego sprzętu.
3. Wartość odtworzeniowa leżaka jest ujęta w cenniku.