Grafika promująca imprezę

Grafika przycisku

Grafika przycisku

Grafika przycisku

Patroni Memoriału

Logotyp Polskiego Związku Pływackiego
Herb Województwa Świętokrzyskiego
Herb Powiatu Ostrowieckiego
Herb Ostrowca Świętokrzyskiego
 

Patroni Memoriału

Logotyp Polskiego Związku Pływackiego
Herb Województwa Świętokrzyskiego
 
Herb Powiatu Ostrowieckiego
Herb Ostrowca Świętokrzyskiego
 

Komunikat Organizacyjny 2. Memoriału Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka

Grafika z nazwą imprezy i logami organizatorów

 

1. Termin i miejsce zawodów:
- 1–2 czerwca 2024r., Pływalnia „Rawszczyzna”, ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- pomiar czasu automatyczny,
- długość pływalni - 50 m,
- liczba torów - 10,
- temperatura wody - 27oC.

2. Organizatorzy:
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Klub Sportowy KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim.

3. Patronaty:
- Polski Związek Pływacki
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Starosta Ostrowiecki.

4. Ambasadorzy zawodów:
- Otylia Jędrzejczak – Prezes Polskiego Związku Pływackiego,
- Kazimierz Woźnicki – trener i wychowawca pływaków, działacz sportowy, Prezes Okręgowego Małopolskiego Związku Pływackiego,
- Paweł Słomiński – trener pływania, Prezes Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego,
- Piotr Woźnicki – trener pływania, Kierownik Wyszkolenia Polskiego Związku Pływackiego,
- Marcin Maliński – olimpijczyk, trener KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

5. Uczestnictwo:
W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi, którzy:
- zostali zgłoszeni w terminie,
- są zarejestrowani w Systemie Ewidencji i Licencji PZP zwanym dalej SEL i posiadają status
AKTYWNY (do ostatniego dnia zawodów),
- spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
Do udziału w zawodach dopuszcza się zawodników 12 i 13 letnich (poza konkurencjami 5, 6, 15, 16, 27, 28) ale zostaną oni sklasyfikowani w kat. 14 lat.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy zagraniczni.

6. Program zawodów:

1. dzień – 1 czerwca (sobota) - pierwszy blok zawodów
rozgrzewka - godz. 14.30 zawody – godz. 16.00
Kobiety Mężczyźni
1 50m stylem dowolnym 2 50m stylem dowolnym
3 200m stylem klasycznym 4 200m stylem klasycznym
Konkurencja memoriałowa Zbigniewa Pacelta
5 400m stylem zmiennym 6 400m stylem zmiennym
7 100m stylem motylkowym 8 100m stylem motylkowym
9 50m stylem grzbietowym 10 50m stylem grzbietowym

 

2. dzień – 2 czerwca (niedziela) - drugi blok zawodów
rozgrzewka – godz. 7.30 zawody – godz. 9.00
Kobiety Mężczyźni
11 100m stylem dowolnym 12 100m stylem dowolnym
13 100m stylem klasycznym 14 100m stylem klasycznym
Jak mówił Forrest Gump:
"Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, co ci się trafi."
wyścigi stylem zmiennym w innej kolejności
15 200m „chocolate box” 16 200m „chocolate box”
17 400m stylem dowolnym 18 400m stylem dowolnym
19 50m stylem motylkowym 20 50m stylem motylkowym
21 200m stylem grzbietowym 22 200m stylem grzbietowym

 

2. dzień – 2 czerwca (niedziela) - trzeci blok zawodów
rozgrzewka - godz. 13.30 zawody – godz. 15.00
Kobiety Mężczyźni
23 200m stylem dowolnym 24 200m stylem dowolnym
25 50m stylem klasycznym 26 50m stylem klasycznym
Konkurencja memoriałowa Jana Wiederka
27 200m stylem motylkowym 28 200m stylem motylkowym
29 100m stylem grzbietowym 30 100m stylem grzbietowym
31 200m stylem zmiennym 32 200m stylem zmiennym

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia poszczególnych bloków w celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu 31 maja 2024r.

- Konkurencje nr 15 i 16 - 200m „chocolate box”
Konkurencje nr 15 i 16 zostaną rozegrane według następujących zasad:
- rozegrany zostanie jeden wyścig kobiet i jeden wyścig mężczyzn z udziałem trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek i zawodników w konkurencji 400m stylem zmiennym,
- w przypadku braku chęci startu w tej konkurencji zawodniczek lub zawodników zakwalifikowanych, udział w konkurencji zostanie zaproponowany kolejnym najwyżej sklasyfikowanym,
- w ramach tej konkurencji uczestnicy pokonują dystans 200m stylem zmiennym, lecz kolejność stylów na poszczególnych 50-cio metrowych odcinkach dystansu będzie inna, niż w stylu zmiennym,
- przed rozpoczęciem konkurencji uczestnicy wylosują tor i przypisaną temu torowi kolejność stylów pływackich na poszczególnych długościach basenu,
- zawodnik, który wylosuje układ konkurencji, w którym pierwszy odcinek po starcie będzie pokonywać stylem grzbietowym, może rozpocząć go startem ze słupka startowego, lecz kończąc pływanie pod wodą musi przyjąć pozycję na grzbiecie,
- obowiązuje przepis dotyczący pływania pod wodą nie dalej, niż do 15 metra od startu lub nawrotu.

7. Przepisy techniczne:
7.1. Zawody przeprowadzane będą seriami na czas – od najwolniejszej do najszybszej.
7.2. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji dokona Organizator na podstawie najlepszych czasów uzyskanych na pływalni 50 metrowej nie wcześniej, niż 15 miesięcy od pierwszego dnia zawodów - na podstawie Rankingu Europejskiego.
7.3. Zawodnicy w wieku 12, 13, 14, 15 i 16 lat mają prawo startu w sześciu konkurencjach, lecz nie więcej, niż w dwóch konkurencjach podczas każdego bloku zawodów, a zawodnicy w wieku 17 lat i starsi w dowolnej liczbie konkurencji.
7.4. Sędzia Główny może wykluczyć zawodnika z dalszych startów w zawodach za niesportowe zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu.
7.5. Stosowana jest obowiązująca w 2024r. punktacja World Aquatics.

8. Zgłoszenia do zawodów:
8.1. Obsługa informatyczna: Tomasz Bachórz - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.2. Zgłoszenia do zawodów zawodników polskich dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – Administratora SEL. Zgłoszeń zawodników do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub, szkoła mistrzostwa sportowego lub PZP.
8.3. Zgłoszenia zawodników zagranicznych niezarejestrowanych w SEL PZP można dokonać przez Splash Entry Editor poprzez wypełnienie przygotowanego pliku. Plik zaproszenia udostępniany będzie wyłącznie zainteresowanym startem zawodnikom zagranicznym /klubom/ federacjom po uprzednim kontakcie e-mailowym z Organizatorem pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8.4. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników na czas trwania zawodów.
8.5. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 w dniu 28 maja 2024r. Jest to ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej i w trakcie zawodów - dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu.
8.6. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Brak potwierdzenia opłaty startowej spowoduje niedopuszczenie zgłoszonych do zawodów.
8.7. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana na stronach internetowych http://livetiming.pl/ i Organizatora https://mosir.ostrowiec.pl/memorial/ do godziny 24.00 w dniu 29 maja.
8.8. Od godziny 24.00 dnia 28 maja 2024r. do godziny 20.00 w dniu 31 maja 2024r. przyjmowane będą wyłącznie wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana.
8.9. Lista startowa zostanie opublikowana na stronach internetowych http://livetiming.pl/ i Organizatora https://mosir.ostrowiec.pl/memorial/ do godziny 24.00 w dniu 31 maja.
8.10. Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej zgodnie z pkt 11. niniejszego komunikatu i załączenie do zgłoszenia w SEL potwierdzenia dokonania przelewu.

9. Klasyfikacje
Podczas zawodów prowadzone będą klasyfikacje na najlepsze Zawodniczki i Zawodników open oraz w kategoriach wiekowych 14, 15, 16, 17-18 lat. Podstawą do utworzenia poszczególnych klasyfikacji indywidualnych (patrz punkt 10.1 i 10.2 komunikatu) będzie suma punktów uzyskanych przez zawodniczki / zawodników w trzech konkurencjach.

10. Nagrody:
10.1. Najlepsze Zawodniczki i Zawodnicy zawodów.
Klasyfikacja open – nagrody finansowe:
1. miejsce – 2 000,00 zł
2. miejsce – 1 500,00 zł
3. miejsce – 1 000,00 zł
Klasyfikacje 14 i mł., 15, 16, 17-18 lat – nagrody rzeczowe dla sklasyfikowanych na miejscach 1-3
10.2. Zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-3 w konkurencjach memoriałowych open otrzymają nagrody finansowe w wysokości
1. miejsce – 1 000,00 zł
2. miejsce – 800,00 zł
3. miejsce – 500,00 zł
10.3. Uczestnicy konkurencji 200m „chocolate box” otrzymają zestawy upominków ufundowanych przez Partnerów imprezy.

11. Zasady finansowania:
11.1. Koszty organizacji pokrywają Organizatorzy.
11.2. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby.
11.3. Opłata startowa wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego.

11.4. Opłata startowa musi zostać wniesiona przelewem na rachunek bankowy Organizatora do
godziny 24.00 dnia 28 maja 2024 - liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy.
Numer rachunku: 72 8507 0004 2001 0047 9516 0003

Aby otrzymać fakturę za opłatę startową należy w opisie przelewu wskazać NIP podmiotu na który zostanie wystawiona faktura, nazwę zawodów MEM24OST, nazwę klubu i liczbę opłaconych startów.

Przykładowo – opłata wniesiona za 25 startów przez KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
6611033552_MEM24OST KS KSZO Ostrowiec Św. 25 startów.
Jeśli opis nie będzie zawierać numeru NIP faktura zostanie wystawiona na dane osoby wpłacającej. Faktury będą wydawane przedstawicielom klubów podczas zawodów.

11.5. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.
Do godziny 24.00 w dniu 28 maja 2024r kopia przelewu potwierdzająca dokonanie opłaty startowej musi być dołączona do zgłoszenia zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie SEL PZP - Administratora. W przypadku dokonywania opłaty za więcej, niż jeden klub, kopia przelewu musi zawierać nazwy poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów lub należy w SEL dołączyć wszystkie kopie przelewów.
11.6. Organizator nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych w zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń, tj. po godzinie 24.00 w dniu 28 maja 2024r.

12. Biuro zawodów czynne będzie w sekretariacie Pływalni „Rawszczyzna”:
- w dniu 1 czerwca (sobota w godzinach od 12.00 do końca pierwszego bloku zawodów,
- w dniu 2 czerwca (niedziela) podczas trwania rozgrzewek i rywalizacji.

13. Treningi i rozgrzewki:
Pływalnia zostanie udostępniona
- do treningu w dniu 1 czerwca 2024 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 .
- do rozgrzewek zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w pkt. 6. – Program zawodów.

14. Postanowienia końcowe:
14.1. W sprawach nieobjętych regulaminem i komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja Techniczno-Odwoławcza.
14.2. W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów Organizator może ograniczyć liczby rozgrywanych serii poszczególnych konkurencji.
14.3. Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi 1 czerwca (sobota) o godz. 15.45.
14.4. Uroczyste zamknięcie zawodów i ceremonie dekoracji w dniu 2 czerwca (niedziela) nastąpią bezpośrednio po zakończeniu ostatniej konkurencji.
14.5. Ewentualne protesty należy składać na piśmie Przewodniczącemu Komisji Techniczno-Odwoławcze, nie później, niż 30 min. od zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy, wpłacając jednocześnie wadium w wysokości 500 zł. W przypadku uwzględnienia protestu wadium zostanie zwrócone. W przypadku odrzucenia protestu, wadium jest zaliczone na rzecz Organizatora. Protest bez wadium nie będzie rozpatrywany.
14.6. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem.
14.7. Telefony kontaktowe do organizatorów: Grzegorz Bażant 605 69 69 67, biuro 41 2674104, 41 2674101 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00). Kontakt e-mail do organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
14.8. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na pływalni bez właściwego zabezpieczenia i przypominają klubom o ustawowym obowiązku ubezpieczenia zawodników.
14.9. Kluby sportowe i inne podmioty dokonujące zgłoszeń zawodników do niniejszych zawodów są zobowiązane do posiadania zgody zawodników na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją zawodów oraz zgody na wykorzystanie wizerunku zawodników w celach informacyjnych, prasowych i promocyjnych.
14.10. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
15.1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
15.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia oraz promocji zawodów 2. Memoriał Z. Pacelta i J. Wiederka – Ogólnopolskie zawody pływackie (np.: rejestracji zawodników, prowadzenia klasyfikacji, informowania o sprawach organizacyjnych, wynikach itp.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
15.3. Odbiorcami danych osobowych uczestników, mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
15.4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji celu przetwarzania (organizacji zawodów sportowych) lub przez okres ochrony przed roszczeniami oraz przez okres wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
15.5. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
15.6. Organizator informuje, że podczas imprezy mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w celu promocji w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych i publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku uczestników wydarzeń. Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
15.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji oraz wzięcia udziału w zawodach.
15.8. Dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Logotypy partnerów Memoriału.